Historie Tanečního klubu Orel Telnice

Počátky klubu

Počátky tanečního klubu se trošku nesou v duchu hesla všechno zlé je pro něco dobré. Osobní problémy majitelů jedné brněnské taneční školy vyústily v potřebu tanečníků hledat jiné útočiště pro svoje tréninky a nalezli jej právě v Telnici. Problémy na straně jedné dali vzniknout jednomu z nejlepších a nejúspěšnějších klubů v České republice v posledních deseti letech na straně druhé. Většina tanečníků pocházela z Brna, přesto se trénovalo zejména v telnické Orlovně, která nabízí dokonalé tréninkové zázemí. A jelikož tanečníci měli ze svého předešlého působení na co navazovat, hned přicházejí první úspěchy.

Hned v prvním roce, kdy se taneční páry účastnily mistrovství republiky pod hlavičkou Orla, přicházejí úspěchy z říše snů. Získáváme 5 titulů Mistra ČR, jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile. Všechny úspěchy jsou díky vynikajícím výkonům ve standardních tancích, v latině je stále co dohánět. Hlavní tréninkové aktivity se přesouvají na Biskupské Gymnázium v Brně, přeci jen se tak ušetří spousta času při cestování. V Telnici a blízkém okolí se s tancem nekončí, zakládají se dětské skupiny a o první taneční krůčky se snaží i ti nejmladší.

Rok 2001

Rok 2001 představuje další z pomyslných vrcholů telnického tancování. Úspěšně se rozvíjí členská základna, kvalitní trenérské zázemí a úspěchy klubu způsobují, že pod křídla orla přicházejí stále noví tanečníci. Také na vrcholných mistrovských soutěžích se projevuje taneční kvalita, výsledkem je titul Mistra i vicemistra ČR v individuálních disciplínách a dvě další finálová umístění. Naprostým vrcholem je obhajoba titulu Mistra ČR družstev ve standardních tancích, která společně s finálovým umístěním druhého našeho týmu znamená jednoznačnou dominanci TK Orel Telnice ve standardních tancích v rámci České republiky.

Rok 2002

Pravděpodobně v životě každé větší a úspěšné organizace se vyskytne okamžik, kdy členové vedení mají rozdílné názory, jakým směrem by se měla organizace ubírat. Tato situace nastala i v našem klubu a vzhledem k tomu, že se názory nepodařilo sjednotit, výsledkem byl odchod některých tanečních párů. Byly to zejména páry na sklonku své taneční kariéry a většina z nich v následující sezóně končí s aktivní soutěžní činností. Rok 2002 tak pro nás byl nový začátek, hledání nových trenérů, stanovování nových cílů, dalo by se říci první taneční generační obměna.

Rok 2004

Rok 2004 je ve znamení snahy co nejvíce se s novými páry přiblížit dřívějším úspěchům, ovšem vychovat špičkové páry není možné tzv. přes noc a na mistrovských soutěžích získáváme tři finálová umístění. S novými trenéry nastala jedna významná změna, již nejsme klub orientovaný více na standardní tance, naše páry se začínají více a více prosazovat i v latinsko-amerických tancích. Pilně se trénuje i v dětských a s postupem času i juniorských skupinách zejména v Telnice, Moutnicích a Jiříkovicích.

Rok 2005

Určitý odklon od standardních tanců k latinskoamerickým se projevuje v roce 2005, kdy získáváme titul vicemistra ČR družstev. Znamená to návrat na stupně vítězů, mimo tento skvělý kolektivní výsledek získáváme stříbro a bronz v individuálních disciplínách. Telnická dětsko-juniorská skupina společenského tance se přesouvá do Brna. Tento krok se bohužel neukazuje být příliš šťastný a skupina se rozpadá. V Telnici a okolí pokračují skupiny věnující se streetdance, stále ovšem s myšlenkou postupem času vyměnit moderní tancování za společenské.

Rok 2006

V dalším roce přicházejí další významné události v historii tanečního klubu. Rok 2006 nezačal vůbec špatně, dvě bronzová místa podpořená dalším finálovým umístěním splnila naše očekávání. Ovšem během jarních měsíců mnoho našich tanečníků ukončilo aktivní sportovní dráhu a výsledkem bylo, že letních soustředění se zúčastnily pouhé tři taneční páry. Dá se říci, že v tomto okamžiku jsme část klubu věnující se společenskému tanci začali za pomoci nového vedení budovat znovu. Velkou pomocí bylo zřízení nového brněského sídla tanečního klubu v Brně - nové orlovny na Mendlově náměstí.

Rok 2007

Rok 2007 byl ve znamení velikého úsilí k posílení členské základny. Zahájili jsme spolupráci s brněnskou taneční školou Dagmar, základními školami v Brně, Telnici, Moutnicích a Sokolnicích. Vytvořili jsme aktivity pro předškolní děti, vše s cílem obnovit členskou základnu pro společenské tance.

Veškeré úsilí se okamžitě projevuje. Taneční páry Orla jsou vidět ve všech věkových kategoriích i výkonnostních třídách po celé České republice. Na mistrovství České republiky získáváme bronzové medaile a dvě další finálová umístění. Je jasné, že s Orlem je potřeba opět počítat. Neuvěřitelně rychlé znovuvybudování tanečního klubu je korunováno ziskem titulu Mistra České republiky v plesových choreografiích hned při naší první účasti v této soutěži. A naprostý vrchol přichází v prosinci, kdy dva orelské páry odjíždí do australského Melbourne reprezentovat Českou republiku na Mistrovství světa v latinsko-amerických tancích. Je čas opět zvýšit tréninkové úsilí a snažit se prosadit mezi těmi nejlepšími.

Současnost

V dalších letech se klub stal pravidelným účastníkem ve všech finálích MČR. Získali jsme několik titulů ze skupinových Mistroství. Koncept, který jsme vytvořili pro tanečníky, se stal jedním z nejúspěšnějších a vytváří zázemí, které potřebuje vrcholový sportovec v tanečním sportu. Pravidelně do našeho klubu jezdí i světoví trenéři a nejlepší tanečníci světa. Dá se říci, že jsme se opět dostali do popředí tanečního světa a snažíme se stále budovat lepší a lepší zázemí pro naše páry a dále rozšiřovat naši základnu a s tím i aktivity pro veřejnost a pro získávání nových talentů.

Na podzim roku 2018 vznikl na Brněnsku v Jihomoravském kraji nový spolek sdružující bývalé dva významné kluby v disciplíně Taneční sport v rámci Českého svazu tanečního sportu (ČSTS). Jeho pojmenování zní STARLET Brno TK OREL Telnice. Jak už sám tento název napovídá, jedná se o spolupráci na jedné straně velmi úspěšného tanečního klubu TK Orel Telnice, jehož existence není zas tak dlouhodobá, ale o to s výjimečnými úspěchy zisku titulů mistrů ČR a také s podílem působení vynikajících trenérských kapacit a na straně druhé tradiční legendy tanečního velkoklubu náležející Taneční škole Starlet Brno, v jehož řadách se po dlouhou dobu jeho existence objevovalo také mnoho mistrů ČR.
Nový klub již navázal na historii obou úspěšných subjektů a dále využívá výhod vynikajících trenérských a tanečních zkušeností profesionálů na straně jedné a velké členské základny s ověřenou náborovou zkušeností a zázemím ve všech věkových kategoriích na straně druhé. Je to spojení, jehož výsledkem je pokračování v pozici absolutní špičky v ČR, podpora široké členské základny a výchova reprezentantů ČR na světové výkonnostní úrovni počínaje kategorií dětí, juniorů a mládeže s vyvrcholením v hlavní dospělé kategorii, potažmo v kategoriích seniorů a s puncem potvrzení mistrovských titulů.

Stali jsme se jedním z největších a nejúspěšnějších tanečních klubů v ČR. Za veškeré tyto úspěchy je třeba poděkovat nejen všem trenérům a podporovatelům tanečního klubu, ať už ze strany rodičů či ze strany sponzorů, ale hlavně také Taneční škole STARLET a jejím klubovým přípravkám pro soutěžní tancování, Orlu a Orlu jednoty Telnice a jejich ohromné podpoře tance. Jménem všech členů současného tanečního klubu STARLET Brno TK OREL Telnice, bývalých, současných i budoucích, všem kdo se na vytváření vynikajících tréninkových podmínek podíleli, patří obrovské poděkování.

Kontaktujte nás

Mgr. Jaroslav Kuneš
+420 608 206 810
tancuj@jaroslavkunes.cz
Michal Drha
+420 607 844 118
drha.michal@gmail.com

Sponzor páru Michal DrhaKlára Drhová:

International Dance Shoes