Přípravka pro středoškoláky

Veškeré informace o těchto kurzech naleznete na stránkách naší spolupracující taneční školy Starlet Brno https://www.starlet-brno.cz/prehled-kurzu/kurzy-pro-mladez/57-klub-soutezniho-spolecenskeho-tance.html

Kontaktujte nás

Mgr. Jaroslav Kuneš
+420 608 206 810
tancuj@jaroslavkunes.cz
Michal Drha
+420 607 844 118
drha.michal@gmail.com

Sponzor páru Michal DrhaKlára Drhová:

International Dance Shoes