Sportovní tanec – Dospělí

Naše dospělé taneční páry mají pravidelný program v ceně příspěvků, který zahrnuje semináře standardních a latinsko-amerických tanců a pohybovou a fyzickou přípravu s nejlepšími trenéry v ČR. Mají rovněž možnost brát si individuální taneční lekce mimo program tanečního klubu a volně trénovat v jakoukoliv hodinu 7 dní v týdnu. Toto zázemí pro taneční páry umožňuje komukoliv věnovat se tanci dle jeho potřeb. Tančit u nás mohou jak páry začínající, tak i páry profesionální. Přátelské prostředí umožní komukoliv, aby se zlepšoval dle svých potřeb. Každý taneční pár má přiděleného zkušeného trenéra, který mu pomáhá s jeho taneční výkonností dle jeho potřeb.

Rozvrh

Rozvrh jednotlivých sálů a tréninků najdete v sekci Rozvrh dle sálů.

Přihláška

Přihláška

Místa výuky

Orlovna Staré BrnoMendlovo náměstí 2a
Fotografii budovy najdete na stránkách Orla Telnice.

Biskupské gymnázium BrnoBarvičova 85
Fotografii společenského sálu najdete na stránkách Biskupského gymnázia.

Taneční studio ŠámalkaŠámalova 62, Brno - Židenice
Fotografie tanečního studia najdete zde.

Členské příspěvky

Výkonnostní třída Částka za pololetí
Třídy AM 10 tanců 4 500 Kč
Třídy AM jedna skupina tanců 3 750 Kč
Třída B 10 tanců 3 900 Kč
Třída B jedna skupina tanců, třídy AM druhá skupina tanců 4 200 Kč
Třída B jedna skupina tanců, třídy DC druhá skupina tanců 3 750 Kč
Třída B jedna skupina tanců 3 450 Kč
Třídy DC 10 tanců 3 450 Kč
Třídy DC jedna skupina tanců 3 000 Kč

Minimální cena za členství v TK Orel Telnice je 2 250 Kč/pololetí. V této ceně je obsažen volný trénink v prostorách tanečního klubu dle rozvrhu a středeční competition practise.

Příspěvky zahrnují nájem, cestovné a lektorné za semináře. Individuální lekce jsou v režii tanečních párů.

Platební údaje

Číslo účtu 2400053960/2010
Specifický symbol První pololetí (únor-červen): 200RRRR, kde RRRR je rok příspěvků (např. 2002019)
Druhé pololetí (září-leden): 250RRRR, kde RRRR je rok příspěvků (např. 2502019)
Variabilní symbol Orelské číslo člena, viz Osobní profil
Poznámka Jméno člena

Splatnost členských příspěvků je 28. února pro první pololetí (únor-červen) a 30. září pro druhé pololetí (září-leden).

Trenéři párů

Přehled trenérů našich párů naleznete v samostatné sekci Trenéři.

Kontaktujte nás

Mgr. Jaroslav Kuneš
+420 608 206 810
tancuj@jaroslavkunes.cz
Michal Drha
+420 607 844 118
drha.michal@gmail.com

Sponzor páru Michal DrhaKlára Drhová:

International Dance Shoes